Vaststelling bestemmingsplan Heiderschoor 2, Broekstraat 79-83 Mierlo

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Geldrop-Mierlo

Geplaatst op Lokaalnieuwsmierlo.nl op: 22-12-2023

  1. Bekendmakingen Mierlo
  2. Vaststelling bestemmingsplan Heiderschoor 2, Broekstraat 79-83 Mierlo

bestemmingsplan HeiderschoorBroekstraatBroekstraat MierloMierloMierlo Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente MierloMierloMierlo

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken bekend dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van 11 december 2023 het bestemmingsplan “Heiderschoor 2, Broekstraat 79-83 Mierlo” ongewijzigd heeft vastgesteld. Inhoud bestemmingsplan Het bestemmingsplan voorziet in de herbestemming van de voormalige veehouderijlocatie aan de Heiderschoor 2, Broekstraat 79 en 83 in Mierlo in twee woonbestemmingen en één bedrijfsbestemming. Inzage Het vastgestelde bestemmingsplan “Heiderschoor 2, Broekstraat 79-83 Mierlo” met bijbehorende bijlagen ligt met ingang van 22 december 2023 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.1771.BP Broekstr79-VA01. De papieren versie van het bestemmingsplan kunt u tijdens openingstijden inzien in de publiekshal van het gemeentehuis aan de Meent 2 in Geldrop. Beroep Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan degene die beroep heeft aangetekend een voorlopige voorziening vragen. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt uw beroepschrift en uw verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op de website: https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket.

Unknown

 Lokaalnieuwsmierlo.nl Redactie

Lokaalnieuwsmierlo.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Mierlo. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.