Toestemming voor het gebruiken van onze wegen voor een graveltocht op zondag 10 maart 2024 te Geldrop-Mierlo

Bekendmaking voor overig in Geldrop-Mierlo

Geplaatst op Lokaalnieuwsmierlo.nl op: 26-01-2024

  1. Bekendmakingen Mierlo
  2. Toestemming voor het gebruiken van onze wegen voor een graveltocht op zondag 10 maart 2024 te Geldrop-Mierlo

overig Geldrop-Mierlo Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Geldrop-Mierlo

Locatie : Geldrop-Mierlo Verzenddatum besluit : 15 januari 2024 Omschrijving : Toestemming voor het gebruiken van onze wegen voor een graveltocht op zondag 10 maart 2024. Zaaknummer : 1960339 Inzagetermijn en bezwaar maken? Tegen de besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. U kunt er ook voor kiezen om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via https://www.geldrop-mierlo.nl/bezwaar-maken/. Hiervoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD voor particulieren / E-Herkenning voor bedrijven). Als het spoed heeft, kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Meer informatie Wilt u meer informatie over het maken van bezwaar of beroep bij de overheid, kijk dan op www.geldrop-mierlo.nl. Wilt u meer weten over aanvragen en besluiten? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer (040) 289 38 93.

Unknown

 Lokaalnieuwsmierlo.nl Redactie

Lokaalnieuwsmierlo.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Mierlo. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.