Kennisgeving verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure Wilhelminastraat 90 5731ER Mierlo

Bekendmaking voor bouwvergunning in Geldrop-Mierlo

Geplaatst op Lokaalnieuwsmierlo.nl op: 08-03-2024

  1. Bekendmakingen Mierlo
  2. Kennisgeving verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure Wilhelminastraat 90 5731ER Mierlo

bouwvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Locatie: Wilhelminastraat 90 5731ER Mierlo Verzenddatum besluit: 04-03-2024 Omschrijving: het renoveren en uitbreiden van een bestaande woning Zaaknummer: 17712002294 Inzagetermijn en bezwaar maken? Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Als het spoed heeft, kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Meer informatie Wilt u meer informatie over het maken van bezwaar of beroep bij de overheid, kijk dan op www.geldrop-mierlo.nl. Wilt u meer weten over aanvragen en besluiten? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer (040) 289 38 93.

Unknown

 Lokaalnieuwsmierlo.nl Redactie

Lokaalnieuwsmierlo.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Mierlo. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.